վաճառք - հյուրանոց 527 m² Կորֆու կղզում

583 000 €

497 000 €