վաճառք - հողատարածք 4505 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

հարցման հիման վրա