վաճառք - բնակարան 62 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

125 000 €

100 000 €