վաճառք - հյուրանոց 1650 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

2 500 000 €

2 200 000 €