վաճառք - հողատարածք 4074 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

165 000 €