վաճառք - հողատարածք 50000 m² Կավալայում

հարցման հիման վրա