վաճառք - հողատարածք 16600 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

650 000 €