վաճառք - հողատարածք 12100 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

400 000 €