վաճառք - բիզնես 2524 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

700 000 €