վաճառք - հողատարածք 4900 m² Կորֆու կղզում

110 000 €

60 000 €