վաճառք - հողատարածք 5015 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

280 000 €

155 000 €