վաճառք - հողատարածք 5015 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

450 000 €