վաճառք - հողատարածք 4000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

400 000 €