վաճառք - հողատարածք 8000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

500 000 €