վաճառք - հողատարածք 7500 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

550 000 €