վաճառք - հողատարածք 5700 m² Կորֆու կղզում

260 000 €

200 000 €