վաճառք - հողատարածք 4225 m² Կորֆու կղզում

250 000 €