վաճառք - հողատարածք 1750 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

25 000 €

20 000 €