վաճառք - հողատարածք 5000 m² Կորֆու կղզում

160 000 €

65 000 €