վաճառք - հողատարածք 13700 m² Կորֆու կղզում

հարցման հիման վրա