վաճառք - հողատարածք 5200 m² Կորֆու կղզում

130 000 €

95 000 €