վաճառք - հողատարածք 750 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

700 000 €

590 000 €