վաճառք - հողատարածք 75000 m² Կրետե կղզում

հարցման հիման վրա