վաճառք - հողատարածք 1280 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

220 000 €

180 000 €