վաճառք - հողատարածք 4180 m² Կորֆու կղզում

150 000 €

140 000 €