վաճառք - հողատարածք 6070 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

հարցման հիման վրա