վաճառք - հողատարածք 4634 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

93 000 €