վաճառք - հողատարածք 12081 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

220 000 €