վաճառք - հողատարածք 15639 m² Լիմասոլում

515 000 €