վաճառք - հողատարածք 10632 m² Լիմասոլում

1 000 000 €