վաճառք - հյուրանոց 225 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

1 050 000 €

800 000 €