վաճառք - հողատարածք 3500 m² Կորֆու կղզում

90 000 €

55 000 €