վաճառք - բիզնես 1545 m² Կորֆու կղզում

1 500 000 €

1 200 000 €