վաճառք - հողատարածք 780 m² Ատտիկայում

130 000 €

120 000 €