վաճառք - հողատարածք 5568 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

250 000 €