վաճառք - հողատարածք 2000 m² Կորֆու կղզում

220 000 €

180 000 €