վաճառք - բիզնես 280 m² Ատտիկայում

1 200 000 €

950 000 €