վաճառք - բիզնես 1375 m² Խալկիդիկի-Աթոսում

1 100 000 €

900 000 €