վաճառք - հողատարածք 9000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

950 000 €

450 000 €