վաճառք - հողատարածք 3800 m² Կորֆու կղզում

300 000 €