վաճառք - բիզնես 486 m² Լուտրակիյում

500 000 €

320 000 €