վաճառք - հողատարածք 23688 m² Ատտիկայում

8 500 000 €

6 500 000 €