վաճառք - բիզնես 1500 m² Ատտիկայում

8 000 000 €

5 500 000 €