վաճառք - հողատարածք 30000 m² Խալկիդիկի-Կասսանդրայում

հարցման հիման վրա