վաճառք - բիզնես 2000 m² Օլիմպիական Րիվիերայում

2 200 000 €

2 000 000 €