վարձակալություն - բիզնես 500 m² քաղաքամերձ Սալոնիկում

հարցման հիման վրա