վաճառք - հողատարածք 397 m² Ատտիկայում

230 000 €

180 000 €