վաճառք - բիզնես 840 m² Աթենքում

2 300 000 €

2 000 000 €