վաճառք - հողատարածք 5500 m² Կավալայում

165 000 €

130 000 €