վաճառք - հյուրանոց 350 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

550 000 €

500 000 €