վաճառք - հյուրանոց 800 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

2 200 000 €

1 800 000 €