վաճառք - հողատարածք 3500 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

400 000 €