վաճառք - հողատարածք 5000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

420 000 €